Gemeente Waterland, meer (betaalbare) woningen

Gemeente Waterland, meer (betaalbare) woningen:

De Gemeente Waterland heeft onlangs een nieuwe nota grondbeleid vastgesteld. Hierin is o.a. vastgelegd dat de Gemeente meer betaalbare woningen wil. Bij woningbouwprojecten wordt 30% gereserveerd voor sociale huur- en koopwoningen en 10% voor "sociaal plus". Dan rest 60% voor de vrije sector. Welke ontwikkelaar pakt dat op? Schakel STOUT in en wij, met onze lokale kennis en contacten gaan de markt verder voor de ontwikkelaar verkennen.

Lees ook: Meer betaalbare woningen in gemeente Waterland

Gemeente Waterland, meer (betaalbare) woningen