Taxaties

Wij verzorgen voor de eigenaar en/of kandidaat-koper taxaties en waardebepalingen ten behoeve van (her-)financiering, grondexploitaties, verzekeringen, erfpacht, huuronderhandelingen, fiscaliteiten en second opinions bij verkoop- en aankooptrajecten van bedrijfsonroerend goed.

 

Referenties:

Amsterdam, Donauweg 5

Dit pand gelegen aan de Donauweg te Amsterdam en in gebruik bij de Technische Unie, moest in opdracht van Sonepar Vastgoed Nederland (het moederbedrijf van de Technische Unie) worden getaxeerd.

Zoeterwoude, VerdeVista Meerburg

In aanvulling op een eerdere opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en Bank Nederlandse Gemeenten Gebieds Ontwikkeling) hebben wij 2 percelen grond getaxeerd, deel uitmakende van het oude (verplaatste) en nieuwe watergemaal.

Door de gebiedsontwikkeling wijzigd de waterstructuur van de Meerburgerpolder bij Zoeterwoude-Rijndijk en wordt het bestaande watergemaal vervangen door een nieuw gemaal. Opdrachtgever betrekt de percelen in een ruiltransactie met het Hoogheemraadschap van Rijnland en vroeg ons de marktwaarde te bepalen van de onderhavige percelen.