Taxaties

Wij verzorgen voor de eigenaar en/of kandidaat-koper taxaties en waardebepalingen ten behoeve van (her-)financiering, grondexploitaties, verzekeringen, erfpacht, huuronderhandelingen, fiscaliteiten en second opinions bij verkoop- en aankooptrajecten van bedrijfsonroerend goed.

 

Referenties:

Alkmaar, diverse locaties

De Gemeente Alkmaar heeft STOUT de opdracht gegund taxaties voor haar uit te voeren, onder meer vanwege de op te maken jaarrekening 2013. Het betreft een viertal ontwikkelingslocaties in eigendom van de gemeente, Huiswaard-Overstad, Muiderwaard (een perceel grond naast winkelcentrum), Herenweg (Kolping) in Oudorp en het (voormalige) NUON-terrein.

Zie ook: Gemeente Alkmaar

Zoeterwoude, VerdeVista Meerburg

Na eerder in 2012 door de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling B.V t.b.v. de gebiedsontwikkeling Verde Vista Meerburg, onderdeel van het grotere bestemmingsplangebied tussen de Hoge Rijndijk en de N11 en de spoorlijn Leiden-Utrecht, te zijn ingehuurd, werd ons nu opnieuw de opdracht gegund. Inmiddels is het gebied een flinke stap verder in zijn ontwikkeling: het eerste kantoorpand is in gebruik genomen, er zijn volop woningen in aanbouw, sportvelden met accommodaties zijn in gebruik en ook de Centrum-voorzieningen gaan er aan komen. Nu nog de laatste stappen, er is nog ruimte voor kantoorhuisvesting en ook voor woningen (reeds in ontwikkeling). STOUT heeft het gebied getaxeerd t.b.v. de herfinanciering.

Zie ook: Verde Vista Meerburg.