Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van STOUT. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter STOUT aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden hierop.

STOUT is niet verantwoordelijk voor informatie van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan dient schriftelijk aan STOUT te worden verzocht.

STOUT geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

STOUT kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.