Consultancy

Niet alle werkzaamheden met betrekking tot vastgoed zijn transactie gericht. Wij verzorgen ook marktrapportages, gebiedsinventarisaties en locatieonderzoeken. Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij het tot stand brengen van overeenkomsten, waarbij wij naast de inhoud ook de juridisch kant ondersteunen. STOUT is ook in te huren als adviseur op strategisch gebied, fiscale aangelegenheden of als klankbord.

 

Referenties:

Deventer, Laan van Borgele 70

Auping in Deventer gaat zijn 2 locaties samenvoegen. Daarom zal 1 van de beide locaties, ruim 3 hectare met opstallen groot, t.z.t. leeg achterblijven. Samen met Jaarsma management hebben wij een onderzoek gedaan naar de (her-)ontwikkelingsmogelijkheden van de betreffende locatie. Onderzoek is afgerond en bevindingen zijn gepresenteerd aan de directie.

Meer info over Auping

Emmeloord, uitbreiding Stadshart

De gemeente Noordoostpolder heeft STOUT eind 2011 de opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre de uitbreiding van het Stadshart Emmeloord d.m.v. nieuwbouw in De Deel onaanvaardbare leegbouw tot gevolg zou hebben. Rapportage in uitgebreide vorm, voorzien van marktinformatie van "concurrerende" steden. Eind 2013 heeft de Raad van State de bezwaren tegen de uitbreiding ongegrond verklaard. Motivatie: Emmeloord heeft in aanvullend onderzoek afdoende aangetoond dat de gevreesde leegstand binnen de perken blijft!

Soeters van Eldonk: centrumplan-emmeloord