Zoeterwoude, VerdeVista Meerburg

Zoeterwoude, taxatie VerdeVista Meerburg:

Na eerder in 2012 door de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling B.V t.b.v. de gebiedsontwikkeling Verde Vista Meerburg, onderdeel van het grotere bestemmingsplangebied tussen de Hoge Rijndijk en de N11 en de spoorlijn Leiden-Utrecht, te zijn ingehuurd, werd ons nu opnieuw de opdracht gegund. Inmiddels is het gebied een flinke stap verder in zijn ontwikkeling: het eerste kantoorpand is in gebruik genomen, er zijn volop woningen in aanbouw, sportvelden met accommodaties zijn in gebruik en ook de Centrum-voorzieningen gaan er aan komen. Nu nog de laatste stappen, er is nog ruimte voor kantoorhuisvesting en ook voor woningen (reeds in ontwikkeling). STOUT heeft het gebied getaxeerd t.b.v. de herfinanciering.

Zie ook: Verde Vista Meerburg.

Zoeterwoude, VerdeVista Meerburg