Ontwikkelaars

Ten behoeve van ontwikkelaars inventariseren en/of initiëren wij (mogelijke) gebiedsontwikkelingen. Dit kan kleinschalig (enkele eenheden) tot grootschalig (transformatie van bedrijventerreinen) zijn. Opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars maar ook woningbouwverenigingen of pps-constructies. Na een inventarisatie bestaan de werkzaamheden uit verwerving of het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten. Ook tijdens de ontwikkelingsfase houden onze werkzaamheden niet op. Wij dragen zorg, over het algemeen in samenwerking met andere makelaars, voor de tijdelijke invulling van de leegstaande panden, wij adviseren bij het tot stand komen van de definitieve invulling en zijn verder beschikbaar voor alle handenspant-diensten die bij een, met name grootschalige, gebiedsontwikkeling komt kijken.

 

Referenties:

Amsterdam, Spijkerkade 28

In opdracht van de ontwikkelcombinatie Spijkerpand B.V. (grondeigenaar en een ontwikkelaar) toetste STOUT de eerste bouwplannen aan het bestemmingsplan, trad in overleg met de verantwoordelijke ambtenaar en schreef een advies om tot een vlotte ontwikkeling te komen. Er was namelijk al een huurder (TV-Muziekzender Xite) en een vlotte oplevering was gewenst. Daarnaast hebben wij ook de (concept) huurovereenkomst en de andere relevante zakelijke stukken beoordeeld. Aanvang van de opdracht was in april 2014, 1e paal in oktober 2014 en de oplevering in mei 2015!

22 mei 2015, Parool - artikel door Ronald Hooft

overstad

Alkmaar, Overstad

GEM Nieuwoverstad C.V., een samenwerking tussen enerzijds de Gemeente Alkmaar en anderzijds een 4-tal marktpartijen, bestaande uit Volker Wessels, Ballast Nedam, Ymere en BNGGO had als doel het bedrijventerrein Overstad, een binnenstedelijke locatie in de gemeente Alkmaar te herontwikkelen tot een woon-/winkelgebied. STOUT was ingehuurd om de volgende werkzaamheden (uitgevoerd door 2 personen) te verrichten: taxaties t.b.v. grondexploitatie, verwerving, tijdelijke exploitatie van gebouwen, advisering van de directie, etc.. Team bestond naast de directie uit ontwikkelaars, planeconomen, gebiedsmanagers, architecten, juristen, communicatieadviseurs en de nodige ondersteuning. Vanwege de crisis is het project stil gelegd. De gemeente faciliteert nu initiatiefnemers om zodoende toch tot een ontwikkeling te komen.

Aanvang opdracht april 2010, beëindigd in februari 2012.

14 februari 2012, Gemeente Alkmaar - persbericht inzake beeindiging samenwerking