Ondertekening huurovereenkomst WilgaerdenLeekerweideGroep

In 2014 is het plan opgevat de panden, gelegen aan het Nieuwland 14-18 te Hoorn, aan te kopen t.b.v. van een herontwikkeling. Doel was het creëren van een eindbelegging voor de portefeuille van Jonk Investments. Al snel kwamen we in gesprek met Leekerweide (thans WilgaerdenLeekerweideGroep). Zij wilden het ontwikkelde complex aanhuren t.b.v. hun cliënten (wonen gecombineerd met zorg). Nu vele jaren, intentieovereenkomsten en complexe opgaven verder is de definitieve overeenkomst getekend door de heer Jonk (Jonk Investments, links op de foto) en de heer Zegveld (WilgaerdenLeekerweideGroep, rechts op de foto).
Aanvang bouw heeft reeds plaatsgevonden. Oplevering medio 2021.
STOUT heeft de panden aangekocht, huurders verplaatst, onderhandeld en de overeenkomsten opgesteld.
Ondertekening huurovereenkomst WilgaerdenLeekerweideGroep