Bouwmaat Amstel XL

Reeds sedert lange tijd verricht STOUT hand- en spandiensten ten behoeve van Bouwmaat Amsterdam (5 vestigingen). Sedert oktober 2020 doet STOUT het commercieel beheer van de locatie, gelegen aan de Joan Muyskenweg 30 te Amsterdam-Duivendrecht. Op het naastgelegen terrein wordt een groot complex gerealiseerd (The Joan) en STOUT zorgt met name dat de belangen van de Bouwmaat niet door de bouw worden geschaad.

Bouwmaat Amstel XL