Taxatie in opdracht van Ontwikkelingsmij. Meerburg afgerond

In opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en Bank Nederlandse Gemeenten Gebieds Ontwikkeling) hebben wij 2 percelen grond getaxeerd, deel uitmakende van het oude (verplaatste) en nieuwe watergemaal.
Door de gebiedsontwikkeling wijzigd de waterstructuur van de Meerburgerpolder bij Zoeterwoude-Rijndijk en wordt het bestaande watergemaal vervangen door een nieuw gemaal. Opdrachtgever betrekt de percelen in een ruiltransactie met het Hoogheemraadschap van Rijnland en vroeg ons de marktwaarde te bepalen van de onderhavige percelen.
Meer info over de gebiedsontwikkeling op: website verdevistameerburg
Taxatie in opdracht van Ontwikkelingsmij. Meerburg afgerond