Kavel grond in Amsterdam-Noord, met hotelbestemming, verkocht aan ontwikkelaar

STOUT bord
Na jaren van onderzoek en marktverkenning, is door opdrachtgever een team geformeerd om een hotel-ontwikkeling tot stand te brengen op deze kavel aan de Asterweg in Amsterdam-Noord. De bestemming is uiteindelijk gerealiseerd, het zelf ontwikkelen/realiseren, zonder een sterke marktpartij als gebruiker achter de hand, bleek lastiger. Verkoop was een andere optie.
Er was heel veel belangstelling voor deze kavel en uiteindelijk hebben wij deze weten te verkopen aan een projectontwikkelaar, die tezamen met een eindbelegger en de gebruiker dit project verder gaat afronden. 
 
Kavel grond in Amsterdam-Noord, met hotelbestemming, verkocht aan ontwikkelaar