Gouwe ouwe

Zaandam, Pieter Ghijsenlaan “Bruynzeel”

In opdracht van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.) (website RON) hebben, wij, in samenwerking met gedelegeerd ontwikkelaar Converse Development Corporation B.V. (website Converse) een gedeelte van het voormalige Bruynzeel-complex in Zaandam aangekocht. Verkoper was Concaris Zaandam B.V. en de totale grote was bijna 3 hectare.

Het gebied is onderdeel van het oude fabriekscomplex waar sinds de jaren twintig van de vorige eeuw keukens en deuren werden vervaardigd. De panden zijn gelegen op een schiereiland met vaarwater rondom. Intentie was de bestaande bebouwing grotendeels te behouden en te integreren in het totale ontwikkelingsplan. Enerzijds wordt daarin de aansluiting gezocht met de aangrenzende PDV/GDV exploitaties en ontwikkelingen,. Anderzijds zal er ruimte worden gecreëerd voor Nautisch georiënteerde handel en industrie.

In een iets later stadium werd, aanvullend op de onderhavige aankoop ook het aangrenzende perceel van bouwbedrijf Van de Gragt verworven, de zogenaamde Loods 51 met buitenterrein, nog eens ruim 1 1/2 hectare.

Voor STOUT is dit, gecombineerd, 1 van de grootste transactie uit zijn bestaan: PropertyNL, hoogste nieuwe binnenkomers (voorpagina) &  Stout Vastgoed op 52 

Persbericht d.d. 06-03-2009

Vastgoedmarkt 27-03-2009

Inmiddels lijkt ook de invulling van het gebied zijn beslag te krijgen en wordt het voornamelijk ingevuld als nieuwe IKEA-vestiging.

Amsterdam, Ketelstraat 2 “Stork-terrein”

In opdracht van Ymere, afdeling Ontwikkeling, kreeg STOUT de opdracht een onderzoek te doen naar de waarde in huidige staat van het Stork-terrein in Amsterdam-Noord. Tevens wilde YMERE inzicht verkrijgen in de mogelijkheden tot (tijdelijk) hergebruik van de bestaande opstallen. Ten tijde van de opdracht en de opname waren de panden nog volop in gebruik bij Stork.

In 1912 vertrok IJzergieterij en Machinefabriek ETNA naar het nieuw aangelegde industrieterrein Nieuwendammerham, waar zij een plekje aan het IJ kregen, direct naast de Kromhout motorenfabriek, welke later werd overgenomen door Stork. De Kromhout motorenfabriek vestigde zich in 1908 op het nieuwe bedrijventerrein. In 1911 volgde de eerste uitbreiding en in de jaren twintig en dertig volgde meerdere uitbreidingen, waarna het een bijna aaneengesloten complex is geworden. In 1966 kwam het tot een fusie tussen beide buren.

Het huidige terrein beslaat bijna 3,5 hectare, waarvan ruim 2,8 hectare eigen grond. De opstallen zijn opgebouwd uit verschillende bouwdelen.

In het gebied is de afgelopen jaren een transformatieproces ingezet. Het traditionele terrein, 21,5 hectare groot, verandert in een intensief gebruikt, gemengd bedrijventerrein, waar ook functies als recreatie, leisure en horeca een plek hebben gevonden en/of mogelijk krijgen.

Deventer, Laan van Borgele 70 “Auping”

Auping in Deventer gaat zijn 2 locaties samenvoegen. Daarom zal 1 van de beide locaties, ruim 3 hectare met opstallen groot, t.z.t. leeg achterblijven. Samen met Jaarsma management hebben wij een onderzoek gedaan naar de (her-)ontwikkelingsmogelijkheden van de betreffende locatie. Onderzoek is afgerond en bevindingen zijn gepresenteerd aan de directie.

Meer info over Auping