Ruimere betekenis voor bouwterreinen als btw-object

Het woord “bouwterrein” krijgt tegen de achtergrond van btw-heffing vanaf 2017 een ruimere betekenis. Het omvat dan alle onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Nu nog bestaande eisen – omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, aanwezige bewerkingen en voorzieningen – gaan vervallen.

Voortaan moet op basis van objectief vast te stellen gegevens bij levering van de grond worden bekeken of er sprake is van onbebouwd terrein dat bestemd is om te worden bebouwd. Dat zal het geval zijn als:
1. er aan de grond bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden,
2. er voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend gedaan zijn ten behoeve van de grond,
3. er in de omgeving voorzieningen worden of zijn getroffen,
4. er een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend,
5. er een ander objectief gegeven is waaruit blijkt dat het terrein tijdens de levering was bestemd om te worden bebouwd, bijvoorbeeld in geval van een aangevraagde (maar nog niet verleende) omgevingsvergunning of gemaakte kosten voor het werk van een architect.

De intentie van de koper van de grond om die te bebouwen kan al voldoende zijn. Dat moet dan wel worden ondersteund door objectieve gegevens.
Er is voortaan ook sprake van onbebouwde grond als grond met een gebouw wordt geleverd, waarbij is overeengekomen dat de verkoper het gebouw helemaal gaat slopen.

Wilt u meer weten over de aandachtspunten bij het kopen van bouwterrein? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notariskantoor Kuin Van Overbeek

 
Ruimere betekenis voor bouwterreinen als btw-object