Amsterdamse Huizenhandel en Administratie Maatschappij

Amsterdamse Huizenhandel en Administratie Maatschappij:

AHAM, is de beheerder van de vastgoedportefeuille van JHF Schopman en Zonen B.V. en betrokken bij aankoop, verkoop en exploitatie van onroerend goed. De heer Schopman bouwde vanaf 1906 gestaag de portefeuille uit tot op dit moment circa 2.000 verhuurbare eenheden waaronder woningen, winkels, kantoren en bedrijfscomplexen.

De opdracht voor STOUT (eind september 2014 tot half januari 2015) bestond uit het aansturen en structureren van de afdeling verhuur. Slag maken in inperken van de leegstand, structuur, service en naamsbekendheid. Afdeling klaarmaken voor opvolger in vast dienst verband. Daarnaast doorlichten van de portefeuille bedrijfsonroerendgoed.

Meer info over: AHAM

Amsterdamse Huizenhandel en Administratie Maatschappij