Referenties taxaties

Purmerend, Landsmeerstraat 3

In opdracht van Stichting Odion moest dit complex, zijnde een recht van erfpacht op een perceel grond met opstallen getaxeerd worden. Het complex is een dagverblijf t.b.v. de cliënten van Odion. Doel was om inzicht te krijgen in de waarde in verband met een mogelijke grondruil.

Amsterdam, Spijkerkade 4A+B

In opdracht van de eigenaren moest er een taxatie plaatsvinden van deze panden, gelegen aan de Spijkerkade 4 in Amsterdam, uitgaande van de ontwikkelingspotentie, ten behoeve van het verkrijgen van een financiering.

Amsterdam, C. van Eesterenlaan 40-42

Eigenaar/gebruiker Maatschap voor fysiotherapie FTSA had een taxatie nodig ten behoeve de herfinanciering bij een bank. Uiteraard kon STOUT deze taxatie naar tevredenheid van de opdrachtgever verzorgen.

Amsterdam, Donauweg 5

Dit pand gelegen aan de Donauweg te Amsterdam en in gebruik bij de  Technische Unie, moest in opdracht van Sonepar Vastgoed Nederland (het moederbedrijf van de Technische Unie) worden getaxeerd.

Zoeterwoude, VerdeVista Meerburg

In aanvulling op een eerdere opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en Bank Nederlandse Gemeenten Gebieds Ontwikkeling) hebben wij 2 percelen grond getaxeerd, deel uitmakende van het oude (verplaatste) en nieuwe watergemaal.

Door de gebiedsontwikkeling wijzigd de waterstructuur van de Meerburgerpolder bij Zoeterwoude-Rijndijk en wordt het bestaande watergemaal vervangen door een nieuw gemaal. Opdrachtgever betrekt de percelen in een ruiltransactie met het Hoogheemraadschap van Rijnland en vroeg ons de marktwaarde te bepalen van de onderhavige percelen.
Meer info over de gebiedsontwikkeling op: website verdevistameerburg

Zoeterwoude, VerdeVista Meerburg

Na eerder in 2012 door de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling B.V t.b.v. de gebiedsontwikkeling Verde Vista Meerburg, onderdeel van het grotere bestemmingsplangebied tussen de Hoge Rijndijk en de N11 en de spoorlijn Leiden-Utrecht, te zijn ingehuurd, werd ons nu opnieuw de opdracht gegund. Inmiddels is het gebied een flinke stap verder in zijn ontwikkeling: het eerste kantoorpand is in gebruik genomen, er zijn volop woningen in aanbouw, sportvelden met accommodaties zijn in gebruik en ook de Centrum-voorzieningen gaan er aan komen. Nu nog de laatste stappen, er is nog ruimte voor kantoorhuisvesting en ook voor woningen (reeds in ontwikkeling). STOUT heeft het gebied getaxeerd t.b.v. de herfinanciering.

Zie ook: Verde Vista Meerburg.

Monnickendam, Middendam 10

Eigenaar van het stuntteam in Nederland "Hammy de Beukelaer", Willem de Beukelaer, is tevens een succesvol horecaondernemer (thans café De Ster, café Tante Roosje (Rembrandtplein) en tapas-restaurant Tia Rosa in Amsterdam). In zijn opdracht hebben wij de marktwaarde en huurwaarde van dit pand in Monnickendam getaxeerd i.v.m. een voorgenomen overname. E.e.a. zal zijn beslag krijgen in februari 2016.

 

Amsterdam, Prinsengracht 197D

In opdracht van een particuliere eigenaar heeft STOUT een second opinion verzorgt m.b.t. de getaxeerde waarde. De verhuurde bedrijfsruimte stond reeds lange tijd te koop. (update: eind april 2015 verkocht)

Wognum, hoek Stolphoevelaan / Lange Regel

In opdracht van Van der Oord visions hebben wij een perceel grond getaxeerd, bestemd voor de nieuwbouwontwikkeling van een multifunctioneel zorggebouw met levensloopbestendige woningen op twee verdiepingen. Op het perceel een voormalig (gesloopt) scholgebouw en een leegstaand gebouw ingebruik geweest als kantoor. Opdrachtgever wenst het object in eigendom te verkrijgen (thans eigendom van de gemeente Medemblik) ter uitvoering van voornoemde planontwikkeling. 

De opdrachtgever heeft ons, taxateurs / deskundigen, verzocht de markwaarde te waarderen, rekening houdende met de investeringen welke op het onderhavige perceel worden gepleegd om genoemde ontwikkeling te realiseren.

Amsterdam, Archangelkade 6

Maatschap Houtpark gaf ons de opdracht het onderhavige pand te taxeren in verband met herfinanciering. In verband met een eerdere, gelijkluidende opdracht, volstond in dit geval een rekenmodel en waarde verklaring.

Zwaag (gemeente Hoorn), Pinksterbloem 46

Balfour Medical B.V. was de opdrachtgever van de taxatie van de onderhavige bedrijfsruimte. Zowel de huurwaarde als marktwaarde diende te worden getaxeerd om een afweging te kunnen maken m.b.t. de voorgenomen verkoop of verhuur. Tevens hebben wij, in het kader van de opdracht, een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende bestemmingsmogelijkheden.

Castricum, “Nieuw” Nieuw Geesterhage en Toonbeeld

In opdracht van de gemeente Castricum de beoordeling van de marktwaarde, cq. inbrengwaarde, van diverse percelen per datum 30 april 2014 en met in acht name van de laatst bekende planontwikkeling, Ontwikkelvoorstel “Nieuw” Nieuw Geesterhage 14 november 2013, versie 02, e.e.a. in aanvulling op de medio januari 2012 voor deze percelen uitgebrachte taxatierapporten door Tania Vastgoed B.V..

Zie ook: Informatie over Nieuw Geesterhage

Alkmaar, diverse locaties

De Gemeente Alkmaar heeft STOUT de opdracht gegund taxaties voor haar uit te voeren, onder meer vanwege de op te maken jaarrekening 2013. Het betreft een viertal ontwikkelingslocaties in eigendom van de gemeente, Huiswaard-Overstad, Muiderwaard (een perceel grond naast winkelcentrum), Herenweg (Kolping) in Oudorp en het (voormalige) NUON-terrein.

Zie ook: Gemeente Alkmaar

Amsterdam, Gedempt Hamerkanaal 20 – 22

In opdracht van agents after all, een boekingsbureau en management t.b.v. artiesten, waaronder BLØF, de waarde bepaald en gerapporteerd van hun bedrijfspand aan het Gedempt Hamerkanaal in Amsterdam-Noord.

medemblik

Medemblik, Nieuwstraat 44 – 46

En in opdracht van de eigenaar een taxatie marktwaarde afgerond van een verhuurde winkelruimte aan de Nieuwstraat in Medemblik.

Goeree Overflakkee, bedrijvenpark Oostflakkee

Taxatie van de gronden in het plangebied Bedrijvenpark Oostflakkee (een initiatief van de gemeente en Bank Nederlandse Gemeenten Gebieds Ontwikkeling) in de gemeente Goeree Overflakkee. Niet naast de deur en het moest nog snel ook, dus ruimte in de agenda gemaakt en vlot afgehandeld.

Voor info over: Bedrijvenpark Oostflakkee

Amsterdam, Archangelkade 6

Maatschap Houtpark gaf ons de opdracht het onderhavige pand te taxeren op verzoek van de financier.

volendam

Volendam, Haven 94A

Taxatie in opdracht van een particuliere belegger van een café-restaurant in Volendam.

Wormerveer, Vrijheidweg 49

STOUT heeft de opdracht gekregen de bedrijfsruimte van Stuntteam Hammy de Beukelaer te taxeren.

Geesterduinen

Castricum, uitbreiding winkelcentrum Geesterduin

Een taxatieopdracht van de Gemeente Castricum, m.b.t. het bepalen van de inbrengwaarde/marktwaarde van de door de gemeente in te brengen gronden in het project "uitbreiding winkelcentrum Geesterduin" afgerond.

In de link naar een artikel de details m.b.t. de voorgenomen uitbreiding: 22 maart 2013, Noord-Hollands Dagblad - Winkelcentrum Geesterduin

gemeente alkmaar

Alkmaar, diverse percelen

De Gemeente Alkmaar is eigenaar van een aantal percelen (waarvan sommige bebouwd) die de komende jaren dienen te worden ontwikkeld. T.b.v. de jaarrekening diende de huidige marktwaarde te worden bepaald. STOUT heeft de opdracht gekregen deze taxaties uit te voeren.

Spijkerkade 17

Amsterdam, Hamerstraat 21 & Spijkerkade 17

"Tijdens" de kerstdagen nog een waardebepaling gemaakt. Nog voor de jaarwisseling diende er een aandelenoverdracht binnen een o.g.-lichaam plaats te vinden. Daartoe diende met spoed de waarde in het economisch verkeer van het o.g. te worden vastgesteld. Tussen de kerstbrunches en -diners weten te regelen.

wasfabriek

Zaandam, Pieter Ghijsenlaan (ongenummerd)

In opdracht van Belles Rives Holding BV een taxatie gemaakt van de voormalige wasfabriek op het Bruynzeel-terrein in Zaandam.

A4 Zoeterwoude-Rijndijk

Zoeterwoude, VerdeVista Meerburg

STOUT is ingehuurd door de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling B.V t.b.v. de gebiedsontwikkeling Verde Vista Meerburg, onderdeel van het grotere bestemmingsplangebied tussen de Hoge Rijndijk en de N11 en de spoorlijn Leiden-Utrecht. Het maakt ook deel uit van het W4-Project, een plan voor de verbreding en verdiepte ligging van de A4 ter hoogte van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude: Verde Vista Meerburg. STOUT heeft het gebied getaxeerd t.b.v. de herfinanciering.

Alkmaar, Pettemerstraat 1 – 15

In opdracht van de gemeente Alkmaar diende de zogenaamde Vegro-kavel op Overstad op basis van het vigerend bestemmingsplan te worden getaxeerd.

draafsingel

Hoorn, Draafsingel 37

Woningbouwvereniging Intermaris Hoeksteen wilde een taxatie van dit voormalige schoolgebouw, aangekocht als ontwikkellocatie. Doel was de onderhandse verkoopwaarde te bepalen ten einde afscheid, ingegeven door de crisis, te kunnen nemen van dit pand.

Westzaan, Zuideinde (achter) 51

Taxatie van de inbrengwaarde van een perceel grond ten behoeve van woningontwikkeling "Plan Vis", in opdracht van ontwikkelaar KPO.

Alkmaar, Comeniusstraat 2

Taxatie, in opdracht van de eigenaar/ontwikkelaar, van het kantoorgebouw, plaatselijk bekend als “De Filosoof” gelegen aan de Comeniusstraat 2 te Alkmaar.

Pand is in gebruik als Smart Businesscenter-Alkmaar

 

Alkmaar, Kennemerstraatweg 10 – 14

Dit bedrijfspand, bestaande uit drie zelfstandige bedrijfsruimten en een bovenwoning, ooit aangekocht als ontwikkellocatie, diende te worden getaxeerd. Complex is gebouwd in de periode 1906-1930. Pand werd in verhuurde staat getaxeerd.

 

Alkmaar, Kennemerstraatweg 16

Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland had dit pand gekocht ten behoeve van een grootschalige herontwikkeling. Tijden veranderen (crisis) en ontwikkeling is van de baan. Voor veel Alkmaarders een geruststelling, het betrof hier namelijk het fameuze Restaurant Koekenbier. STOUT heeft de (nieuwe) boekwaarde van dit pand vastgesteld, vastgelegd in een uitgebreide rapportage.

 

Amsterdam, Motorkade 1 – 2

Erfpachttaxatie in verband met canonherziening, in opdracht van de erfpachter. Deskundige namens de gemeente Amsterdam Jos Bontenbal (Hoekstra & van Eck). Toegepaste methodiek de residuele grondwaarde methode op basis van het vigerende bestemmingsplan, gecorrigeerd met de bestaande bebouwing.

 

vitals

Zaandam, Pieter Lieftinckweg 31

In opdracht van de koper van dit pand, Vitals, een bedrijf handelend in voedingssupplementen, hebben wij dit in aanbouw zijnde pand getaxeerd t.b.v. de financiering.

 

Amsterdam, Amstel 24

Dit mooie pand aan de Amstel, hartje stad, werd in opdracht van de eigenaar getaxeerd. Pand bestond uit een bedrijfsruimte met bovengelegen woningen. Geen makkelijke klus, maar vol plezier uitgevoerd.

Amsterdam, percelen weiland in de Blauwe Polder (Noord)

Percelen grasland. Een citaat uit het rapport: Grasland, veenweide in agrarisch gebruik, in deze tijd van het jaar is de kwaliteit, van het land niet optimaal te beoordelen. Er zijn er geen tekenen van verarming van het land zichtbaar. Voor veenweide heeft dit gebied een redelijk stevige ondergrond. De aanwezige elektriciteitsmasten in het land kunnen belemmerend werken in het bewerken van het land, gebruikers van het land worden hierin echter tegemoetgekomen met een vergoeding die onder en nabij de € 680,-- per paar per mast bedraagt. Geen standaard taxatie dus.

 

Kortenhoef, Kortenhoefsedijk, nabij nummer 183

Een perceel natuurgrond van circa 1 hectare diende te worden getaxeerd. Perceel was uitsluitend over het water te bereiken!

Amsterdam, Hogo de Grootplein 4-hs

In opdracht van v.o.f. Bakkerij Westerbos diende deze bakkerij te worden getaxeerd.

 

Amsterdam, Draaierweg 1

In eigendom toebehorend en in opdracht van v.o.f. Bakkerij Westerbos, diende deze bakkerij, groot circa 800 m2 en verhuurd aan Kaandorp brood- en banket, te worden getaxeerd.

Amsterdam, Oostzanerdijk 141D en 143D

Deze twee unit's, in eigendom van twee verschillende bouwbedrijven, dienden beiden te worden getaxeerd t.b.v. een financiering.

Wormerveer, Rosbayerweg 149

Ten behoeve van de financiering diende deze nieuwbouw bedrijfsruimte te worden getaxeerd. Betrof een bedrijfshal met kantoor op de parterre en verdieping.

Amsterdam, Gedempt Hamerkanaal 10-32, unit 2, 8 en 12

In opdracht van Bronwel Holdingmaatschappij deze nieuwbouw bedrijfsruimte in Amsterdam-Noord getaxeerd. Unit 8 maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw in het Hamerstraat-gebied. Deze taxatie leverde nog een aantal opdrachten vanuit het verzamelgebouw op, namelijk unit 2 (Split Second Sound) en unit 12.

Amsterdam, Hamerstraat 21 & Spijkerkade 17

Bickerseiland B.V. had de waarde van deze twee kavels, gelegen in het Hamerstraatgebied nodig vanwege interne doeleinden, alsmede een financiering. Kavels liggen aansluitend aan Pand Noord. STOUT verzorgde een taxatierapport.

Aalsmeer, Kastanjelaan 30 en Linnaeuslaan 2/2A/6

In verband met een aankoopbeslissing en daarop volgend een te verkrijgen financiering heeft STOUT, in opdracht van Moes Bouwgroep, een omvangrijk complex in Aalsmeer getaxeerd. Het getaxeerde bestond uit een kantoorgebouw, bedrijfsgebouwen, een kassencomplex, klimaatgebouwen, waterbassins, dienstwoningen en een parkeerterrein op een perceel van totaal circa 5 hectare.

Amsterdam, Van Slingelandtstraat 32

Omdat Praxis altijd kijkt naar optimalisatie van zijn locaties, met in acht name van een kosten/baten analyse, hadden zij een taxatie nodig van het, door hen gehuurde pand in Amsterdam-Westerpark en van het naastgelegen perceel grond. STOUT heeft deze voor hen verzorgt.

Amsterdam, 2e Rozendwarsstraat 22

EMC Uitzendorganisatie had een huurwaardetaxatie nodig van het door hun gehuurde pand in de 2e Rozendwarsstraat te Amsterdam. STOUT heeft dat voor hen verzorgd.

Nederland, diverse

Strijder Vastgoed B.V. had t.b.v. de financier een portefeuille overzicht, inclusief taxaties, nodig. STOUT heeft dit, middels een boekwerk, gerapporteerd.

Amstelveen, Molenweg 10

Taxatie, collegiaal uitgevoerd met Baukje Derks, in opdracht van Kramer Planontwikkeling van een ontwikkelingslocatie in Amstelveen.

Amsterdam, Nieuwendammerdijk 528 – 530

Ten behoeve van de financiering diende, in opdracht van de belegger, dit verhuurde bedrijfsverzamelgebouw te worden getaxeerd.