Referenties consultancy

Bouwmaat Amsterdam

Reeds sedert lange tijd verricht STOUT hand- en spandiensten ten behoeve van Bouwmaat Amsterdam (5 vestigingen). Sedert oktober 2020 doet STOUT het commercieel beheer van de locatie, gelegen aan de Joan Muyskenweg 30 te Amsterdam-Duivendrecht. Op het naastgelegen terrein wordt een groot complex gerealiseerd (The Joan) en STOUT zorgt met name dat de belangen van de Bouwmaat niet door de bouw worden geschaad.

Wijdewormer, Zuiderweg 21

Stichting Odion is huurder van een woongebouw aan de Zuiderweg 21 te Wijdewormer. De eigenaar, wooncorporatie Intermaris, is eigenaar van het onderhavige complex geworden door een fusie. Intermaris overweegt verkoop van het complex. STOUT heeft onderzoek gedaan naar de waarde van het onroerend goed, ook rekening houdende met alternatief gebruik (wonen, splitsen van het bezit, etc.). Op basis van het advies is besloten geen voorstel uit te brengen.

Zwaanshoek, Spieringweg

Op verzoek van Studio Scale (Marjolein Peters) het doorrekenen en adviseren m.b.t. de verschillende modellen van een ontwikkeling aan de Spieringweg in Zwaanshoek afgerond. Samenwerken is leuk!

Krommenie, Zonnelaan 1

Bij tijd en wijle worden wij ingeschakeld door de Stichting Odion om hun te adviseren m.b.t. hun vastgoed gerelateerde zaken, veelal in eigen bezit. Zo ook deze keer over de ontwikkel mogelijkheden van de locatie Zonnehoek in Krommenie

Zwaag (Hoorn), De Marowijne 51

Marowijne Vastgoed B.V. is eigenaar van een bedrijfspand in Hoorn dat verhuurd is/was aan Van Zwienen, Peugeotdealer. Van Zwienen heeft zijn bedrijf met meerdere Peugeot- en Citroen vestigingen verkocht aan de Van Mossel Groep. Uiteraard moet er vervolgens dan ook e.e.a. schriftelijk worden vastgelegd naar de verhuurder. STOUT heeft dit vervolgens geregeld.

Amsterdam, Passeerdersgracht

Het verzamelgebouw, waar het onderhavige object onderdeel van uitmaakt, bestaat uit meerdere bedrijfsruimten. In enkele van de ruimten wordt gewoond en de eigenaar wilde dat legaliseren en had daarvoor de medewerking nodig van de vereniging van Eigenaren. De eigenaar kwam bij ons ter rade en wij hebben hem geadviseerd tevens te onderzoeken of wonen ook voor zijn ruimte tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. In zijn opdracht hebben wij dat onderzoek uitgevoerd, waarbij wij de hulp hebben ingeroepen van zowel bestuursrechtelijke deskundigen (inzake de bestemming) als privaatrechtelijke deskundigen. Ons advies was uiteindelijk dat ook wonen in deze ruimte mogelijk zou moeten zijn.

Dit advies is ingebracht in de vergadering van de vereniging, waarbij uiteindelijk alle leden, unaniem hebben besloten niet alleen mee te werken aan de gevraagde bestemmingswijziging, maar daar ook voor hunzelf in meegingen. Uiteraard, deze wijziging heeft een mooie waarde sprong tot gevolg.

Krommenie, Noorderhoofdstraat 127

Stichting Odion, een trouwe opdrachtgever, is huurder van een gebouw aan de Noorderhoofdstraat 127 te Krommenie. Op deze locatie is de dagbestedingsruimte ten behoeve van een aantal van hun cliënten. De gehuurde ruimte werd te koop aangeboden, middels inschrijving, in de markt. STOUT heeft onderzoek gedaan naar de waarde van het onroerend goed, ook rekening houdende met her-ontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie. Op basis van het advies is een bod uitgebracht. Dit bleek niet hoog genoeg. Een beleggende ontwikkelaar had nog (een stuk) meer (te veel?) voor de locatie over. Odion blijft huren.

Liesveld, Waal 18

Deze herontwikkelingslocatie in Zuid-Holland is in het bezit van een familie-BV en ingebracht in een project, met als doel circa 9 woningen te ontwikkelen in combinatie met Waards Wonen. De aandeelhouders verzochten Emanuels Makelaardij om een second opinion m.b.t. het plan en dit nog eens door te rekenen. STOUT werd door Emanuels gevraagd hierin samen op te trekken.

Purmerend, Flevostraat 86

In opdracht van de eigenaar onderzocht STOUT de herontwikkelingsmogelijkheden van dit (leegstaande) bedrijfspand. Tevens voerden wij een second opinion uit m.b.t. de eerder door een collega uitgevoerde taxatie. Ons advies was opgesplitst in verbouw/renovatie of zelfs nieuwbouw mogelijkheden, alles onderbouwd met bijbehorende huurprijzen.

Vooralsnog (mei 2015) staat het pand nog te huur in de status waarbij het zich ten tijde van het onderzoek bevond. Meer info over het pand: Funda in Business - Flevostraat 86 te Purmerend

Amsterdam, Jan Rebelstraat 10 – 12

Opdrachtgever JOBA Leisure B.V. heeft in de verkoop een recht van erfpacht met daarop gevestigd een opstal, bestaande uit 1.370 m2 bedrijfsruimte op de begane grond en 1.185 m2 kantoor op de verdieping, gelegen aan de Jan Rebelstraat 10-12 te Amsterdam.

Pand staat reeds lange tijd te koop, op het moment van opdracht, tegen een verlaagde vraagprijs van € 1.199.000. Opdrachtgever wenst een advies m.b.t. de verkoopmogelijkheden.

Info over het pand: Funda in Business - Jan Rebelstraat 10 - 12 te Amsterdam

Amsterdamsche Huizenhandel en Administratiemaatschappij (AHAM)

AHAM, is de beheerder van de vastgoedportefeuille van JHF Schopman en Zonen B.V. en betrokken bij aankoop, verkoop en exploitatie van onroerend goed. De heer Schopman bouwde vanaf 1906 gestaag de portefeuille uit tot op dit moment circa 2.000 verhuurbare eenheden waaronder woningen, winkels, kantoren en bedrijfscomplexen.

De opdracht voor STOUT (eind september 2014 tot half januari 2015) bestond uit het aansturen en structureren van de afdeling verhuur. Slag maken in inperken van de leegstand, structuur, service en naamsbekendheid. Afdeling klaarmaken voor opvolger in vast dienst verband. Daarnaast doorlichten van de portefeuille bedrijfsonroerendgoed.

Meer info over: AHAM

Heerenstede te Amsterdam/Velsen-Zuid

In opdracht van Heerenstede, eigenaar van Pand Noord in Amsterdam-Noord, onderzochten wij de impact van de afgegeven omgevingsvergunning m.b.t. een buurperceel, waarop meer dan 100 studentenwoningen zijn gepland. In samenwerking met een advocatenkantoor concentreerden wij ons op de rechtsgeldigheid van de afgegeven vergunning. (Status juni 2015: in afwachting uitspraak rechter)

vve voorwaarts

Amsterdam, Gedempt Hamerkanaal

Een Vereniging van Eigenaren overweegt een hek met toegangspoort(-en) te plaatsen om een eind te maken aan nachtelijke overlast, met name aan de achterzijde van het gebouw. Aan de linkerzijde van het gebouw loopt een weg die toegang biedt tot de bedrijfsruimten behorende tot het gebouw, maar ook tot de bedrijfsruimten gelegen aan de linkerzijde.
Het bestuur van de Vereniging heeft STOUT gevraagd onderzoek te doen naar de eigendomssituatie, de eventueel aanwezige erfdienstbaarheden en de eigendomsgrenzen in kaart te brengen. De rapportage m.b.t. dit onderzoek is, voorzien van een advies, in memo-vorm uitgebracht.

Deventer, Laan van Borgele 70

Auping in Deventer gaat zijn 2 locaties samenvoegen. Daarom zal 1 van de beide locaties, ruim 3 hectare met opstallen groot, t.z.t. leeg achterblijven. Samen met Jaarsma management hebben wij een onderzoek gedaan naar de (her-)ontwikkelingsmogelijkheden van de betreffende locatie. Onderzoek is afgerond en bevindingen zijn gepresenteerd aan de directie.

Meer info over Auping

Amsterdam, Bloemgracht 119 & Bloemstraat 134

Op verzoek van eigenaresse een onderzoek gedaan naar de waarde van deze twee panden (bedrijfsruimte en verhuurde woningen), zodat zij een objectief oordeel kon vellen over biedingen ontvangen via tussenpersonen. M.b.t. de waarde van de woningen de hulp ingeroepen van een Amsterdamse woningmakelaar. Meegenomen in ons advies, zaken zoals onderhoud, fundering, splitsing en de marktsituatie. Op basis van ons oordeel/advies heeft client een circa 10% hogere opbrengst weten te genereren.

dd

Amsterdam, due dilligence

Due dilligence afgerond van een vastgoed gerelateerde onderneming. Weer een nieuwe tak aan de door STOUT te verrichten diensten toegevoegd.

Zaandam, Pieter Ghijsenlaan 5

STOUT begeleidt, samen met makelaar Van Velze, onteigeningsdeskundige en jurist, cliënt Jonk Vastgoed in een procedure met de gemeente Zaanstad. In het nieuwe bestemmingsplan Bedrijven Zuid is geanticipeerd op de komst van IKEA. Een deel van het perceel in eigendom van cliënt (Renault-dealer) wordt bestemt tot openbare weg, t.b.v. een nieuwe ontsluiting.

In het nieuws, o.a.: 2 maart 2013, NHD -  Renault dealer moet wijken voor IKEA en 4 maart 2013, Parool - Zaandam krijgt grootste Ikea 

Aanvang opdracht september 2012, afgerond in november 2017.

SchoolKeizersgracht105_1

Amsterdam, Keizersgracht 105

Een risico analyse planschade in opdracht van Harvest Vastgoed. Opdrachtgever heeft een omgevingsvergunning aangevraagd ten behoeve van een wijziging van de bestemming van het pand, gelegen aan de Keizersgracht 105 te Amsterdam, van “maatschappelijke doeleinden” naar “gemengd”.

Emmeloord, uitbreiding Stadshart

De gemeente Noordoostpolder heeft STOUT eind 2011 de opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre de uitbreiding van het Stadshart Emmeloord d.m.v. nieuwbouw in De Deel onaanvaardbare leegbouw tot gevolg zou hebben. Rapportage in uitgebreide vorm, voorzien van marktinformatie van "concurrerende" steden. Eind 2013 heeft de Raad van State de bezwaren tegen de uitbreiding ongegrond verklaard. Motivatie: Emmeloord heeft in aanvullend onderzoek afdoende aangetoond dat de gevreesde leegstand binnen de perken blijft!

Soeters van Eldonk: centrumplan-emmeloord

Amsterdam, Vuurwerkerweg/Metaalbewerkerweg

In opdracht van Ymere, afdeling Ontwikkeling, hebben wij, gezamenlijk,  onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied. Tevens hebben wij een inschatting gemaakt van de verwervingskosten en onderhandeld met eigenaren in het gebied. Dit heeft geresulteerd in 1 grote aankoop. Verregaande onderhandelingen met andere eigenaren werden, als gevolg van o.a. de naderende crisis, stopgezet. Door veranderd beleid is dat helaas ook nooit meer opgepakt.

Aanvang opdracht september 2006, beëindigd in januari 2010.

 

Amsterdam, Klimopweg 5

In opdracht van Ymere, afdeling Ontwikkeling, hebben wij, gezamenlijk,  onderzoek gedaan naar de mogelijkheid deze onderhavige locatie te verwerven t.b.v. voorgenomen woningbouw. Er is ook geboden, maar wij kwamen er, met verkoper TNT, niet uit.

Vrijblijvende verkoopinformatie - Klimopweg 5 te Amsterdam

Aanvang opdracht november 2008, beëindigd in januari 2010.

 

Amsterdam, “kop Grasweg”

In opdracht van Ymere, afdeling Ontwikkeling, een advies geschreven met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling van de "kop Grasweg" in Amsterdam-Noord (nabij Shell-terrein). STOUT heeft zich gefocust op de bedrijfsmatige gedeelten van de ontwikkeling.

 

Amsterdam, Buiksloterham

In opdracht van Ymere, afdeling Ontwikkeling, kreeg STOUT de opdracht de mogelijkheden tot verwerving van ontwikkelingslocaties in dit gebied te onderzoeken. In 1e instantie hebben wij dit gehele gebied in kaart gebracht en hebben toen met, in de loop van de jaren, verschillende ontwikkelaars van opdrachtgever, enkele sperpunten eruit gepikt. O.a. onderhandelingen gevoerd met Air Products, Hoekloos, cq.Nedcoat en verder bij vele partijen op de koffie geweest en onderhandeld over hun vastgoed. Dit heeft geresulteerd in enkele aankopen en samenwerkingen die opdrachtgever is aangegaan met andere partijen. Daarnaast hebben wij bijvoorbeeld ook de mogelijkheden onderzocht tot het verwerven (huur of koop) van een locatie om daar een tijdelijke basisschool te vestigen.

Aanvang opdracht februari 2005, beëindigd, mede vanwege veranderend beleid als gevolg van de crisis, medio 2009.

Amsterdam, Ketelstraat 2 “Stork-terrein”

In opdracht van Ymere, afdeling Ontwikkeling, kreeg STOUT de opdracht een onderzoek te doen naar de waarde in huidige staat van het Stork-terrein in Amsterdam-Noord. Tevens wilde YMERE inzicht verkrijgen in de mogelijkheden tot (tijdelijk) hergebruik van de bestaande opstallen. Ten tijde van de opdracht en de opname waren de panden nog volop in gebruik bij Stork.

In 1912 vertrok IJzergieterij en Machinefabriek ETNA naar het nieuw aangelegde industrieterrein Nieuwendammerham, waar zij een plekje aan het IJ kregen, direct naast de Kromhout motorenfabriek, welke later werd overgenomen door Stork. De Kromhout motorenfabriek vestigde zich in 1908 op het nieuwe bedrijventerrein. In 1911 volgde de eerste uitbreiding en in de jaren twintig en dertig volgde meerdere uitbreidingen, waarna het een bijna aaneengesloten complex is geworden. In 1966 kwam het tot een fusie tussen beide buren.

Het huidige terrein beslaat bijna 3,5 hectare, waarvan ruim 2,8 hectare eigen grond. De opstallen zijn opgebouwd uit verschillende bouwdelen.

In het gebied is de afgelopen jaren een transformatieproces ingezet. Het traditionele terrein, 21,5 hectare groot, verandert in een intensief gebruikt, gemengd bedrijventerrein, waar ook functies als recreatie, leisure en horeca een plek hebben gevonden en/of mogelijk krijgen.

 

Alkmaar – Heerhugowaard

In opdracht van YMERE Ontwikkeling hebben wij de mogelijkheden onderzocht om positie te veroveren in het zogenaamde HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, maar ook Heiloo, Bergen, Castricum, etc.). Na het maken van een inventarisatie van mogelijkheden, ontwikkelingslocaties, maar ook van bestaande ontwikkelingen, zijn wij met ontwikkelaars van Ymere op pad gegaan. Contacten zijn o.a. via lokaal gevestigde medewerkers, gelegd met overheden, ontwikkelaars en bouwers. Ymere is uiteindelijk gefuseerd met een lokale woningbouwvereniging en heeft ontwikkelrechten verworven op Overstad-Alkmaar. Daarnaast is, mede door de fusie, Ymere nu een belangrijk gesprekspartner van de gemeenten geworden.

Aanvang opdracht juni 2006, beëindigd november 2008.

 

Amsterdam – Buiksloterdijk 270

In opdracht van Ymere hebben wij een waardeoordeel gevormd en onderhandeld over de mogelijke aankoop van deze locatie. Voor opdrachtgever geen normale kost, maar voorkomend uit ideologie en sociale betrokkenheid. Eigenaar had echter een ander beeld, meer commercieel, en uiteindelijk zijn wij niet tot zaken gekomen.

 

 

Amsterdam – Draaierweg 9

In opdracht van Praxis Vastgoed hebben wij onderzoek gedaan naar potentiele uitbreidingslocaties of mogelijkheden tot verplaatsing van de bestaande Praxis-vestiging in Amsterdam-Noord. Daaruit voorvloeiend tevens een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van verwerving van het buurpand en een zelfde onderzoek naar een alternatieve locatie.

 

 

Zaandam – diverse locaties

YMERE was volop zijn grenzen aan het verleggen en gebieden aan het verkennen. In hun opdracht onderzoek gedaan naar de verwervingsmogelijkheden van de ontwikkellocatie aan de Mauritsstraat. Moeilijkheid was dat we o.a. te maken hadden met 4 verschillende eigenaren.

Tevens hebben we gekeken naar de aankoop van 2 verschillende kantoorpanden in het stationsgebied, toen al met als doel deze te her ontwikkelen tot wonen.

Tot slot zijn ook de mogelijkheden aan het Hof van Zaenden onderzocht.

Aanvang opdracht oktober 2006, beëindigd in oktober 2007.

Alkmaar en omstreken

Ymere ontwikkeling was volop zijn grenzen aan het verleggen en gebieden aan het verkennen. In hun opdracht een complete inventarisatie gemaakt van alle woningbouwlocaties in Alkmaar, Castricum, Egmond, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk, zowel die al in ontwikkeling waren als die dat nog konden komen, inclusief zgn. "koude grond".

Aanvang opdracht maart 2006, afgerond in juni 2006.

Strijder Vastgoed B.V.

Strijder Vastgoed B.V. is een beleggingsfirma in vastgoed, voortgekomen uit een hele andere tak van business, namelijk een vatenhandel. Wij hebben ooit een vastgoedbeleggings-portefeuille voor Strijder samengesteld en sedert medio 2006 beheren wij deze portefeuille commercieel. Na het overlijden van de naamgever van deze vennootschap is het beheer, in opdracht van de erven, toegenomen. Werkzaamheden bestaan uit het aansturen van de verhuur (in samenwerking met lokale makelaars), contact met de technische en administratieve beheerders, contacten met de bank en accountant en het aankopen en verkopen van onroerend goed.

Aanvang opdracht medio januari 2006 (loopt nog steeds).